Eskatologi Och Varför Spelar Det Roll?

Studiet av Guds ord om de sista händelserna i världshistorien kallas Eskatologi. Ämnena för studien kan innefatta mänsklighetens öde, Jesu andra återkomst, de dödas uppståndelse, den sista domen och många andra händelser som äger rum däremellan. Eskatologi hjälper troende både att förstå de skriftliga profetiorna i Skriften och ännu viktigare hur man ska leva det Kristna livet som förberedelse för slutet. Det är särskilt viktigt för förståelsen av Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken.

Idag är Eskatologi i stor utsträckning uppdelad i fyra tydliga uppfattningar. Förvånansvärt, sedan Reformationen, har tre nya sätt att förstå sista tidens dagar uppstått. Var och en med sin egen unika tolkning av skriften och var och en framställer olika framtider. Det är Idealism, Preterism och Futurism.

Av dessa tre relativt nya tolkningar av Skriften uppfanns Preterism och Futurism av den Romersk-Katolska kyrkan! Det riktigt fantastiska är att majoriteten av dagens Evangeliska ”uttalat” Bibeltroende Kyrkor håller fast vid den Katolska Eskatologiska läran, Futurism.

I sin senaste artikel, skisserar pastor Bill Mencarrow, tydligt historien bakom denna dramatiska förändring i Biblisk förståelse. Bill identifierar den äldsta Eskatologiska undervisningen som hålls av Kristna som kallas Historicism.

Läs vidare i artikeln: Det Katolska ursprunget för Protestantisk Eskatologi

Print Friendly, PDF & Email