Översättningarna på dessa webbplatser kommer från en Amerikansk Kristen man som heter David Nikao. Han har ett antal webbplatser som tar upp olika ämnen och totalt sett är materialet mycket omfattande. Han har gett tillstånd att göra dessa översättningar.

Av det totala materialet är relativt mycket översatt till Svenska och kommer antagligen eftersom att kompletteras med nya översättningar. I texterna kan det finnas hänvisningar till andra texter, i form av länkar, som inte är översatta. Sådana länkar är fortsatt skrivna på Engelska. Länkar som är översatta till Svenska har en bakomliggande Svensk översättning.

Länk till källmaterialet för en viss webbplats finns under webbplatsens HEM sektion. Dessutom finns ofta, men inte alltid, en länk till källan för en given text.

Sist i varje text finns det möjlighet att skriva ut, skapa PDF, eller skicka texten med e-post. Texten blir ”skrivarvänlig”. 

Genomgående används Svenska Folkbibeln 2015 för refererade Bibelverser.

Daniels 70:e Vecka

Bibelstudieserien om Daniels 70:e vecka förklarar uppfyllandet av Daniels 70:e vecka, som de flesta människor kopplar till sluttiden som en 7-årig vedermödoperiod.

Sanningen är att Daniels 70:e vecka uppfylldes i tid, efter den 69:e veckan, från 27-34 e.Kr.; när Messias och Hans lärjungar under sju år bekräftade för Judarna, att Han var den utlovade Messias som försonade för deras synder som Påskalammet. Efter de sju åren predikades också Evangeliet för de hedniska nationerna.

Bli inte vilseledda längre, se sanningen med den här bibelstudieserien om uppfyllandet av Daniels 70:e vecka. Detta är historiens viktigaste vecka under hela mänsklighetens tid, för i den dog Messias för våra synder. Lär sanningen i den här studieserien.

Predikan på Olivberget

Predikan på Olivberget förklarar hur allt det som Messias beskrev i Matteus 24, Mark 13 och Lukas 21, uppfylldes under det första århundradet; när templet, staden och Judarna blev ödelagda för att de Judiska ledarna avvisade Messias och utlämnade Honom till att bli dödad.

Sista Tidens Bedrägerier

Fram till 1900-talet lärde Guds barn den historiska uppfyllelsen av profetian. Och de stora teologerna mellan 1500-1900-talet skrev hela bibelkommentarer och förklarade den historiska uppfyllelsen. 

Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad

Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad förklarar odjuren i Daniel, odjuren i Uppenbarelseboken, de två Vittnena, Sigillen och Basunerna, var vi befinner oss i uppfyllelsen och vad som sker därefter.

Print Friendly, PDF & Email