Översättningarna på dessa webbplatser kommer från en Amerikansk Kristen man som heter David Nikao. Han har ett antal webbplatser som tar upp olika ämnen och totalt sett är materialet mycket omfattande. Han har gett tillstånd att göra dessa översättningar.

David Nikao säger: Jag vill inte använda ordet Gud eftersom det är så generellt, eftersom många kallas gud. Men Elohim pekar på Skriftens himmelske Fader.

1 Mos 1:1 ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord

Det hebreiska ordet för Gud är Strong’s Ordbok 430. אֱלֹהִים ’elohiym: vilket betyder ”gudar” i vanlig mening; men specifikt använt (i pluralis alltså, särskilt med artikeln) på den högste Guden; ibland tillämpat med hänsyn till domare; och ibland som ett superlativ: – änglar, X överträffande, X (mycket) stor, domare, X mäktig.”

Därför står det ofta Elohim i texterna.

Se ytterligare förklaring.

Av det totala materialet är relativt mycket översatt till Svenska och kommer antagligen eftersom att kompletteras med nya översättningar. I texterna kan det finnas hänvisningar till andra texter, i form av länkar, som inte är översatta. Sådana länkar är fortsatt skrivna på Engelska. Länkar som är översatta till Svenska har en bakomliggande Svensk översättning.

Länk till källmaterialet för en viss webbplats finns under webbplatsens HEM sektion. Dessutom finns ofta, men inte alltid, en länk till källan för en given text.

Sist i varje text finns det möjlighet att skriva ut, skapa PDF, eller skicka texten med e-post. Texten blir “skrivarvänlig”. 

Genomgående används Svenska Folkbibeln 2015 för refererade Bibelverser.

Sista Tidens Bedrägerier

Fram till 1900-talet lärde Guds barn den historiska uppfyllelsen av profetian. Och de stora teologerna mellan 1500-1900-talet skrev hela bibelkommentarer och förklarade den historiska uppfyllelsen. 

Daniels 70:e Vecka

Bibelstudieserien om Daniels 70:e vecka förklarar uppfyllandet, som de flesta människor kopplar till sluttiden som en 7-årig vedermödoperiod. Detta är världshistoriens viktigaste vecka. Lär sanningen i den här studieserien.

Predikan på Olivberget

Predikan på Olivberget förklarar hur allt det som Messias beskrev i Matteus 24, Mark 13 och Lukas 21, uppfylldes under det första århundradet; när templet, staden och Judarna blev ödelagda för att de Judiska ledarna avvisade Messias och utlämnade Honom till att bli dödad.

Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad

Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad förklarar odjuren i Daniel, odjuren i Uppenbarelseboken, de två Vittnena, Sigillen och Basunerna, var vi befinner oss i uppfyllelsen och vad som sker därefter.

Print Friendly, PDF & Email