The Black Pope - Den Svarte Påven

Ett Utdrag Och Översättning Av boken The Black Pope (26 mars 1896)

Med tillstånd av Copyright Gerald E Greene

BereanBeacon - Vilka är det?

Berean Beacon-ministeriet är främst Evangelistiskt och främjar och verkar för Jesu Kristi Evangelium. Ministeriet lägger särskild vikt vid att evangelisera för och omvändelse av Romerska Katoliker. Vårt andra huvudmål är att informera evangeliska kristna om Katolicismen genom vårt material som vi tillhandahåller via internet.

Med tillstånd av BereanBeacon.org

Print Friendly, PDF & Email