BereanBeacon Om Oss

Berean Beacon-ministeriet är främst Evangelistiskt och främjar och verkar för Jesu Kristi Evangelium. Ministeriet lägger särskild vikt vid att evangelisera för och omvändelse av Romerska Katoliker. Vårt andra huvudmål är att informera evangeliska kristna om Katolicismen genom vårt material som vi tillhandahåller via internet. Ministeriet leds av en styrelse. Grundare och ordförande Richard Bennett, pastor William Mencarrow, Greg Bentley och Stuart Quint. Alla våra styrelseledamöter är tidigare Romerska Katoliker som frälsts av tro allena.

Ministeriets arbete fullbordas av dedikerade frivilliga resurser som litar på Herren genom tro, och vi ser till Honom för att tillgodose våra behov under dessa svåra dagar. Varje donation uppskattas med stor tacksamhet. Berean Beacon är en Biblisk utbildningsorganisation vars enda syfte är att främja Biblisk Kristendom. Eftersom Ministeriet erkänts av IRS (Internal Revenue Service – Skattemyndigheten) som en skattebefriad organisation enligt avsnitt 501(c)(3), är alla donationer till Berean Beacon Ministeriet helt avdragsgilla till största delen enligt Amerikansk lag.

Läs artikeln: Eskatologi och varför spelar det roll?

Print Friendly, PDF & Email